Privacybeleid


Spesh Now zet zich in om uw privacy te beschermen en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven. Dit privacybeleid beschrijft hoe Spesh Now informatie over u verzamelt, gebruikt, openbaar maakt en beveiligt. Wij beschrijven ook de keuzes die u heeft over uw informatie.

We hebben de indeling van dit privacybeleid bijgewerkt om u te helpen gemakkelijker informatie te vinden met betrekking tot onze privacybeleid en we hebben een deel van de taal vereenvoudigd. We hebben echter geen inhoudelijke updates aangebracht in de manier waarop we met uw informatie omgaan.


1. Service van Spesh Now.

Spesh Now biedt een reeks tools voor het beheer van sociale media (beschikbaar in verschillende pakketen bekijk hier het overzicht van pakketen) die toegankelijk zijn via onze website. Met deze tools kunt u al uw sociale media-accounts samenbrengen voor eenvoudige toegang en beheer via een enkele online platform. Via dit platform kunt u uw social media, marketing en reclamecampagnes. Samen verwijzen we naar deze tools als onze "Service".

Elke verzameling, gebruik en beheer van persoonlijke informatie door de sociale netwerken, waaronder Facebook, Instagram, Google, YouTube, Twitter en LinkedIn (gezamenlijk de “Sociale netwerken”) vallen onder hun respectieve privacybeleid en voorwaarden. Wanneer u deze social netwerken gebruikt, moet u zich houden aan hun privacybeleid en voorwaarden. We raden u aan hun privacybeleid en voorwaarden zorgvuldig te lezen, aangezien Spesh Now niet verantwoordelijk is voor de sociale netwerken.

Met onze service kunt u ook uw Spesh Now account aanpassen en verbinden met services van derden ("Services van derden"). Het verzamelen van uw informatie door deze derde partijen valt onder het privacybeleid en de algemene voorwaarden van deze partijen. We raden u aan om hun privacybeleid en voorwaarden zorgvuldig te lezen, aangezien Spesh Now niet verantwoordelijk is voor Services van derden.

Onze Services zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen en mogen alleen worden gebruikt door personen die minimaal 18 jaar oud zijn en de Services voor zakelijke doeleinden gebruiken.


2. Informatie die wij over jou verzamelen.

We verzamelen informatie over u als redelijkerwijs noodzakelijk voor de volgende activiteiten:


Account informatie:

1. Uw contact en profielinformatie inclusief uw naam, e-mailadres, organisatienaam en adres, uw voorkeuren zoals taal, tijdzone en de soorten communicatie die u van ons wilt ontvangen en afbeelding (als u ervoor kiest dit te verstrekken). We kunnen deze informatie ook verkrijgen als u ervoor kiest om een sociale inlog service zoals Facebook Login, Twitter Login en Google Login te gebruiken om uw account aan te maken of te openen.

2. Facturering en andere betalingsinformatie (als u zich aanmeldt voor een betaalde service), inclusief details over de betaalmethode, zoals creditcardnummer.

3. De services die u van ons hebt verkregen, inclusief het type abonnement en transactie-informatie met betrekking tot de services.


Inhoud:

1. Uw sociale profielinformatie voor social netwerken die u kiest om verbinding te maken met Spesh Now. Uw Facebook-profielinformatie kan bijvoorbeeld uw Facebook-gebruikersnaam en profielafbeelding bevatten.

2. Uw posts, berichten, opmerkingen, afbeeldingen en ander materiaal dat u beheert en uploadt naar Spesh Now. En de informatie die wordt verzameld via de social netwerken waarmee u verbinding wilt maken en die wordt weergegeven op onze service.

3. Inhoud die u via social netwerken verzendt en ontvangt, kan persoonlijke informatie bevatten die Spesh Now niet rechtstreeks verzamelt of verwerkt. Dit kan informatie zijn zoals: namen, foto's, leeftijd, geslacht, geografische locatie, meningen, voorkeuren en telefoonnummers.


Logbestanden, gebruik en ondersteuningsgegevens:

1. Loggegevens, waaronder uw IP-adres, het adres van de webpagina die u hebt bezocht voordat u de Services gebruikt, uw browser type en instellingen, uw apparaat informatie, de datum en tijd waarop u de Service hebt gebruikt, informatie over uw browser configuratie, taal voorkeuren, unieke identificatiegegevens en cookies.

2. Gebruiksgegevens en analyses, waaronder de frequentie van inloggen en de verschillende soorten activiteiten die door gebruikers worden ondernomen.

3. Algemene locatiegegevens, zoals het IP-adres en de regio waarin u zich bevindt wanneer u zich aanmeldt en de Services gebruikt.

4. Vragen, problemen en algemene feedback die u wilt geven.


Browsen op onze websites:

Wanneer u onze websites bezoekt, verzamelen we informatie over u zoals hieronder beschreven, waarvan sommige automatisch worden verzameld:

1. Website gebruiksgegevens, betrokkenheid en sessie herhaling. Als u zich wilt afmelden voor deze collectie, volgt u de stappen die hier worden beschreven. Houd er rekening mee dat hiervoor een opt-out-cookie moet worden gebruikt, dus als u uw cookies opnieuw instelt, moet u zich opnieuw afmelden.


3. Hoe gebruiken we jouw gegevens?

Wij gebruiken uw informatie voor de hieronder beschreven doeleinden:


Onze services leveren en beveiligen:

1. We moeten onze gebruikers identificeren en authenticeren om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat alleen die geautoriseerde gebruikers de Service voor hun organisatie kunnen gebruiken en wijzigingen in hun accounts kunnen aanbrengen.

2. We gebruiken informatie die u verstrekt bij het aanmelden om uw account in te stellen, betalingen te verwerken, contact met u op te nemen over de Service en uw account te beheren.

3. We gebruiken uw contactgegevens en informatie met betrekking tot uw verzoek om op uw vragen te reageren, ons contract met u te beheren, op uw vragen en verzoeken te reageren en u updates en informatie over de Service te sturen.

4. We gebruiken logboekregistratie en andere gegevens, zoals algemene locatiegegevens, bijvoorbeeld het IP-adres van uw browser of apparaat, om ons te helpen de prestaties, beveiliging en compliance van de Service te beheren.

5. We analyseren gebruiksinformatie, uw feedback en ondersteuningsvragen om ons te helpen onze services te begrijpen en te verbeteren.


Met u communiceren:

We gebruiken uw contactgegevens waar nodig om u informatie te sturen over onze Service.


Verbetering van onze websites en applicaties:

We gebruiken informatie over u om ons te helpen gebruikspatronen en andere activiteiten op onze website te begrijpen, zodat we problemen kunnen diagnosticeren en verbeteringen kunnen aanbrengen, waaronder het verbeteren van de bruikbaarheid en beveiliging.


4. Wat zijn jouw rechten met betrekking tot de informatie over jou?

Wanneer u onze Service gebruikt, kunt u de meeste van uw account gegevens openen, bijwerken of corrigeren door u aan te melden bij uw account.

Als u verzoeken hebt die niet kunnen worden uitgevoerd door in te loggen op uw account, zoals toegang tot aanvullende informatie of het verwijderen van informatie over u, stuur dan een e-mail naar ons Spesh Team. Houd er rekening mee dat we mogelijk bepaalde informatie over u moeten bewaren zolang u een account bijhoudt voor onze Service, om u onze Service te bieden, voor het bijhouden van gegevens, voor het verwerken van betalingen, om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen, om geschillen op te lossen, of om de toepasselijke servicevoorwaarden of andere bestaande overeenkomst tussen u (of uw organisatie) en Spesh Now (de 'Servicevoorwaarden') af te dwingen.

Verzoeken om toegang tot, correctie of verwijdering van uw informatie worden binnen dertig (30) dagen afgehandeld, tenzij ze ongewoon uitgebreid of complex zijn. In dat geval zullen wij u informeren over de verwachte tijdlijn voor het verwerken van uw verzoek.

Onze services halen inhoud op van sociale netwerken en geven deze weer. Naast tijdelijke opslag om prestatieredenen slaan we geen Inhoud op tenzij u specifieke actie onderneemt met betrekking tot dergelijke Inhoud (zoals het gebruik van onze Services om conceptinhoud voor te bereiden voor publicatie op Sociale Netwerken). In sommige gevallen kan Inhoud op de Sociale Netwerken blijven bestaan, zelfs nadat u of wij deze uit onze Diensten hebben verwijderd en moet u rechtstreeks contact opnemen met het relevante Sociale Netwerk als u wilt dat deze Inhoud wordt verwijderd.


Marketing e-mails en website browsen:

Voor marketingcommunicatie kunt u zich afmelden door in het ontvangen marketing-email op afmelden onderin de footer te klikken.

U kunt zich ook afmelden voor het verzamelen van geaggregeerde gebruiksgegevens zoals hierboven beschreven in "Browsen op onze website" door de hier beschreven stappen te volgen.


5. Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Spesh Now verkoopt uw gegevens niet. We beperken de toegang tot uw informatie tot geautoriseerde medewerkers en we delen uw informatie niet met derden, behalve in de hieronder beschreven omstandigheden.


Werknemers:

1. Onze werknemers hebben mogelijk toegang nodig tot informatie over u wanneer zij dit nodig hebben om hun taak uit te voeren. Een medewerker heeft bijvoorbeeld toegang tot uw account nodig om uw identiteit te valideren en op uw vraag of verzoek te reageren. 

2. Onze werknemers zouden toegang tot uw contactgegevens nodig hebben om ervoor te zorgen dat deze informatie correct wordt verzonden en eventuele afmeldingsverzoeken correct worden doorgevoerd. 

3. Onze werknemers zouden informatie moeten controleren om pogingen tot denial of service-aanvallen, frauduleuze accountactiviteit of andere pogingen om de Service te compromitteren te onderzoeken.

Al onze werknemers moeten akkoord gaan om de vertrouwelijkheid te handhaven en de privacy van uw informatie te beschermen.


Sociale netwerken en diensten van derden:

Wanneer u onze service gebruikt en ervoor hebt gekozen uw sociale netwerken met de service te verbinden, of als u een externe service machtigt voor toegang tot uw account, gaat u ermee akkoord informatie over u te verstrekken aan de sociale netwerken en de externe services onder hun respectieve voorwaarden en privacybeleid.


Bij overnamen of fusie:

Als we worden overgenomen door of fuseren met een andere partij (in welk geval we van een dergelijke entiteit eisen dat ze onze verplichtingen onder dit privacybeleid op zich nemen), als we betrokken zijn bij een faillissement, of als het eigendom of de zeggenschap over alle of een deel van onze Service of hun activa veranderen, wordt informatie over u overgedragen aan de dergelijke partij.


Wetshandhaving, overheidsinstanties en professionele adviseurs:

We moeten mogelijk informatie over u bekendmaken als we van mening zijn dat het redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een wet of regelgeving, of als we anderszins wettelijk verplicht zijn om dit te doen, bijvoorbeeld in reactie op een gerechtelijk bevel of gerechtelijke procedure, of om vast te stellen, beschermen of onze wettelijke rechten uitoefenen of verdedigen tegen juridische claims of eisen.

Bovendien kunnen wij verplicht zijn om informatie over u bekend te maken als wij van mening zijn dat het noodzakelijk is om onderzoek te doen, te voorkomen of actie te ondernemen: 

1. tegen illegale activiteiten, fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor onze rechten of eigendommen (of voor de rechten) of eigendom van degenen die onze Service gebruiken).

2. Om de persoonlijke veiligheid van een persoon te beschermen.

3. Met betrekking tot situaties die betrekking hebben op de beveiliging van onze Service, misbruik van de Service-infrastructuur of internet in het algemeen (zoals omvangrijke spamming of denial of service-aanvallen).


6. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw informatie alleen zolang als nodig is om de door u gevraagde Service te leveren, voor registratiedoeleinden, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en de voorwaarden voor de Service af te dwingen.

Nadat het niet langer nodig is voor ons om informatie over u te bewaren, zullen we deze op een veilige manier verwijderen of de informatie anonimiseren.


7. Wijzigingen in dit privacybeleid.

Wij kunnen dit privacybeleid op elk moment wijzigen om updates van onze Service, toepasselijke wetgeving en andere factoren weer te geven. We zullen een prominente kennisgeving opnemen op deze website en / of onze Service als we materiële wijzigingen aanbrengen, maar we moedigen u aan om op de hoogte te blijven door dit beleid regelmatig te bekijken.